W Y N D R U I F V A R I ė T E I T E  2 0 0 2

Hier is 'n lys van al die wyndruifvariėteite vir 2002

Inligting verskaf deur:      

WYNDRYFVARIėTEITE PER WYNSTREEK VIR 2002

 

HEKTAAR IN WYNGEBIED AS % VAN VARIėTEIT TOTAAL

VARIėTEIT

TOTAAL
HEKTAAR

ORANJE-
RIVIER

OLIFANTS-
RIVIER

MALMES-
BURY

KLEIN
KAROO

PAARL

ROBERT-
SON

STELLEN-
BOSCH

WORCES-
TER

Chenin blanc

19 865

4.2

10.7

19.9

3.4

19.8

9.5

10.9

21.5

Sultana

11 765

90.8

2.3

2.6

0.4

1.3

0.5

             -

2.2

Colombar(d)

11 013

22.8

16.7

4.9

7.0

6.1

19.9

1.2

21.4

Chardonnay

6 129

0.7

8.5

10.8

3.1

16.0

24.0

17.5

19.5

Sauvignon blanc

6 450

0.1

5.1

13.9

0.6

15.6

15.0

32.9

16.9

Hanepoot

3 264

12.6

22.2

3.8

8.5

5.8

6.0

3.1

38.0

Kaapse Riesling

1 525

0.4

1.0

9.0

0.8

32.7

4.8

10.5

40.8

Sémillon

 981

0.1

5.3

13.0

0.1

23.2

6.0

13.5

38.9

Weisser Riesling

 347

0.0

2.4

8.7

0.9

31.0

18.9

27.4

10.8

Ander wit variėteite

4 542

9.0

11.8

12.9

5.9

11.2

24.4

6.7

18.1

Totaal wit variėteite

65 880

22.6

9.7

11.2

3.5

12.6

12.3

9.5

18.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon

11 902

0.9

4.3

17.1

0.7

25.3

10.3

32.4

9.0

Pinotage

6 912

1.3

8.9

26.1

1.6

20.1

6.8

23.0

12.3

Shiraz

8 092

0.5

11.7

18.0

1.4

19.4

11.6

24.5

12.8

Merlot

6 332

0.7

8.8

12.8

1.6

19.2

9.9

32.3

14.5

Cinsaut noir

3 202

                -

1.3

21.5

0.3

38.3

2.6

10.4

25.5

Ruby Cabernet

2 393

8.1

14.1

4.5

5.3

9.2

26.8

2.7

29.2

Cabernet franc

 752

0.0

2.1

4.2

0.2

21.5

5.9

51.4

14.6

Pinot noir

 536

0.3

1.3

6.9

1.5

25.9

12.3

39.5

12.3

Ander rooi variėteite

1 998

1.7

3.6

22.5

6.5

17.8

11.4

21.8

14.8

Totaal rooi variėteite

42 118

1.2

7.4

17.6

1.6

22.0

10.3

25.9

13.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

107 998

14.3

8.8

13.7

2.8

16.3

11.5

15.9

16.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIėTEITSAMESTELLING (%) PER WYNSTREEK

 

VARIėTEIT

ORANJE
RIVIER

OLIFANTS-
RIVIER

MALMES-
BURY

KLEIN
KAROO

PAARL

ROBERT-
SON

STELLEN-
BOSCH

WORCES-
TER

TOTAAL

Chenin blanc

5.5

22.4

26.8

22.6

22.4

15.3

12.6

23.6

18.4

Sultana

69.2

2.8

2.0

1.5

0.9

0.4

             -

1.4

10.9

Colombar(d)

16.3

19.3

3.7

26.0

3.8

17.6

0.8

13.0

10.2

Chardonnay

0.3

5.4

4.5

6.4

5.6

11.8

6.2

6.6

5.7

Sauvignon blanc

             -

3.4

6.1

1.3

5.7

7.8

12.3

6.0

6.0

Hanepoot

2.7

7.6

0.8

9.3

1.1

1.6

0.6

6.8

3.0

Kaapse Riesling

             -

0.2

0.9

0.4

2.8

0.6

0.9

3.4

1.4

Sémillon

             -

0.5

0.9

             -

1.3

0.5

0.8

2.1

0.9

Weisser Riesling

0.0

0.1

0.2

0.1

0.6

0.5

0.6

0.2

0.3

Ander wit variėteite

2.6

5.6

4.0

9.1

2.9

8.9

1.8

4.5

4.2

Totaal wit variėteite

96.6

67.4

49.8

76.7

47.1

65.1

36.6

67.7

61.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon

0.7

5.3

13.7

2.9

17.1

9.9

22.4

5.9

11.0

Pinotage

0.6

6.5

12.2

3.7

7.9

3.8

9.2

4.7

6.4

Shiraz

0.3

10.0

9.9

3.9

8.9

7.6

11.5

5.7

7.5

Merlot

0.3

5.9

5.5

3.4

6.9

5.1

11.9

5.1

5.9

Cinsaut noir

             -

0.4

4.7

0.4

7.0

0.7

1.9

4.5

3.0

Ruby Cabernet

1.3

3.5

0.7

4.3

1.3

5.2

0.4

3.8

2.2

Cabernet franc

             -

0.2

0.2

0.1

0.9

0.4

2.2

0.6

0.7

Pinot noir

             -

0.1

0.2

0.3

0.8

0.5

1.2

0.4

0.5

Ander rooi variėteite

0.2

0.7

3.0

4.4

2.0

1.8

2.5

1.6

1.9

Totaal rooi variėteite

3.4

32.6

50.2

23.3

52.9

34.9

63.4

32.3

39.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Totaal hektaar

15 431

9 528

14 784

2 977

17 557

12 403

17 187

18 133

107 998