T R A N S P O R T 

Do you need to move something?  Contact the following people to get the job done

   4 ton lorrie met of sonder parsbak ( 3.5 ton druiwe)
   R4.50/km retoer vanaf Simondium (diesel en drywer ingesluit)

   Kontak David de Villiers by  021 - 874 1020